ARTIKEL

HUBUNGAN LINGKUNGAN DENGAN KEMAJUAN PEMBANGUNAN

Di era serba modern dan semakin berkembanganya pembangunan berbasis teknologi ini menjadikan persoalan baru bagi suatu daerah, apalagi daerah tersebut masih dalam masa berkembang. Semakin berkembang dan bertambahnya pembangunan di suatu tempat maka akan berpengaruh juga pada peningkatan penggunaan sumber…